• banner

Okulista

Katarzyna Jaglak – lekarz

Specjalista chorób oczu

 • 1988 – dyplom lekarza medycyny w AM w Lublinie
 • 1992 – I stopień specjalizacji w zakresie okulistyki pod kierunkiem dr n.med. Urszuli Kozak-Tulety
 • 2000 – II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki pod kierunkiem dr hab. n. med. Janusza Jabłońskiego

Zakres usług:

 • diagnostyka i ambulatoryjne leczenie chorób oczu
 • badania kierowców i inne z zakresu medycyny pracy
 • dobór pomocy optycznych osobom słabowidzącym


  KONSULTACJE OKULISTYCZNE – CENNIK

  • Konsultacja okulistyczna Podstawowa (KOP) – 100 zł
  • (dobór korekcji, pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie w lampie szczelinowej, badanie dna
   oka przy wąskiej źrenicy); także konsultacja w ramach medycyny pracy oraz do prawa jazdy
   kategorii “B”;

  • Konsultacja okulistyczna Kompleksowa (KOK) – 120 zł
  • (KOP z podaniem kropli rozszerzających źrenicę – wskazane w diagnozowaniu wad wzroku, przy
   obniżeniu ostrości wzroku, w chorobach ogólnych do oceny dna oka, do oceny obwodu siatkówki),
   także do prawa jazdy kategorii inna niż “B” oraz do pozwolenia na broń;

  • Konsultacja okulistyczna Kompleksowa z badaniem OCT – 220 zł
  • (KOK z badaniem OCT – wskazane w rozszerzonej diagnostyce np. jaskry, degeneracji siatkówki)

  • Konsultacja okulistyczna Kompleksowa z badaniem Angio-OCT – 320 zł
  • (KOK z badaniem Angio- – OCTwskazane np. w chorobach naczyniowych oka, także cukrzycy)

  • Konsultacja okulistyczna Kompleksowa z badaniem Polem Widzenia – 150 zł
  • (wskazane np. w chorobach neurologicznych)

  • Konsultacja okulistyczna Kompleksowa z doborem soczewek kontaktowych – 100 zł
  • (z nauką ich zakładania, w cenie para soczewek próbnych i mały płyn 60 ml)

  • Konsultacja okulistyczna Kompleksowa z doborem pomocy optycznych – 100 zł
  • Wizyta kontrolna w terminie 14 dni od KO – 50 zł
  • Dobór korekcji – przy doborze kolejnych okularów, soczewek – 50 zł
  • Wydanie zaświadczenia (na podst. istniejącej dokumentacji, do celów urzędowych – 50 zł
  • Wypisanie recepty na podstawie dokumentacji – 10 zł

  • BADANIA OKULISTYCZNE – CENNIK

   • Badanie OCT albo Angio OCT – Aparat SOCT Revo RX Optopol – 150 zł
   • (moduł jaskrowy albo moduł plamkowy albo moduł naczyniowy)

   • Badanie Kompleksowe Angio OCT – Aparat SOCT Revo RX Optopol – 250 zł
   • (moduł jaskrowy + moduł plamkowy + naczyniowy)

   • Badanie Pola Widzenia – 60 zł
   • Badanie długości gałki ocznej (Aparat SOCT Revo RX Optopol) – 60 zł
   • Pachymetria – 30 zł
   • Pomiar ciśnienia śródgałkowego – 20 zł
   • Płukanie dróg łzowych – 80 zł