• banner

Kontakt i Polityka Poufności

Salon Optyczny K&K Jaglak

przy ulicy K. Szymanowskiego 14 / lok. U2
80-280, Gdańsk
Czynny poniedziałek – piątek od godz. 11 do 18 lub końca pracy gabinetu lekarskiego.

telefon i rejestracja do okulisty: 502 848 700
e-mail: kazimierz.jaglak@op.pl

Pomoce Optyczne dla osób słabo widzących

tel.: 502 848 700

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lekarz Katarzyna Jaglak

W Gdańsku, w Garnizonie ul. K. Szymanowskiego 14 lok. U2,
tel. 505 135 212
e-mail: K.Jaglak@interia.pl

 

Gabinet lekarski

przyjęcia pacjentów (wizyty prywatne)
rej.: 502 848 700

poniedziałek: 15:00 – 18:00
wtorek: 13:00 – 18:00
środa: 15:00 – 20:00
czwartek: 15:00 – 20:00


Informujemy, że w dniach od 1 do 6 maja br włącznie, Salon Optyczny i Gabinet Okulistyczny będą nieczynne z powodu urlopu.

Szanowni Państwo!

Mając w pamięci sytuację związaną z epidemią koronawirusa, w trosce o zdrowie naszych Pacjentów i własne:

1. Zmniejszamy częstotliwość przyjęć pacjentów w Gabinecie okulistycznym – pacjenci przyjmowani są co pół godziny. Aby zminimalizować ryzyko spotkania się na poczekalni większej ilości osób, prosimy o wchodzenie pojedynczo, aby w salonie była tylko 1 osoba oczekująca (nie dotyczy rodzin i opiekunów pacjentów – max 3 osoby)

2. Prosimy o niezgłaszanie się pacjentów z objawami różnych infekcji.

3. Po wejściu do salonu i gabinetu prosimy o dezynfekcję rąk!

Polityka poufności przetwarzania Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dla pacjentów gabinetu lekarskiego:

Katarzyna Jaglak – prowadząca działalność gospodarczą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.
Katarzyna Jaglak z siedzibą pod adresem: ul. K. Szymanowskiego 14 lok. U2 80-280 Gdańsk,
NIP: 957-043-53-72

Dla klientów Salonu Optycznego:

Kazimierz Jaglak – prowadzący działalność gospodarczą: Salon Optyczny Kazimierz
Jaglak z siedzibą: ul. K. Szymanowskiego 14 lok. U2, 80-280 Gdańsk,
NIP: 957-043-53-95

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub odpowiednio na adres e-mail: K.Jaglak@Interia.pl lub kazimierz.jaglak@op.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

1. w Gabinecie lekarskim w celu:

- umówienia wizyty w gabinecie lekarskim;
- przeprowadzenia badanie lekarskiego, postawienia diagnozy i zalecenia leczenia wraz z wystawieniem: recept na
zapisane leki, zaświadczeń o stanie zdrowia oraz skierowań na dalszą poszerzoną diagnostykę lub na leczenie
szpitalne;
- archiwizację danych o przebiegu leczenia;
- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
- prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

2. w Salonie optycznym w celu:

- umówienia spotkania na dobór pomocy optycznych dla osób słabo widzących;
- zawarcia i realizacji zamówień i świadczenia usług na okulary, inne towary handlowe oraz dobór pomocy optycznych
dla osób słabo widzących;
- archiwizację danych o wykonanych usługach i sprzedanych produktach;
- wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur i specyfikacji za sprzedane towary i usługi);
- zapewnienia warunków gwarancji i dochodzenie roszczeń;
- udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, w tym przygotowywania ofert na zapytania;
- prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
- udzielona zgoda;
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak
udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
- producentom soczewek okularowych: Essilor Polonia Sp. z o.o., Hoya Lens Poland Sp. z o.o.
i firmie Coopervision – producentowi soczewek kontaktowych w celu realizacji zamówienia na odpowiednie soczewki
dla Państwa;
- firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, jeżeli zajdzie konieczność dostawy we
wskazane miejsce, zakupionych przez Państwa towarów;
- kancelariom prawnym, którym firmy ISPL lek. K. Jaglak lub Salon Optyczny Kazimierz Jaglak zlecą np. prowadzenie
postępowania;
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- przepisy prawa, które mogą obligować firmy ISPL lek. K. Jaglak lub Salon Optyczny Kazimierz Jaglak do
przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
- okres przez jaki są świadczone usługi;
- okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
- okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
- żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych
osobowych.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy Państwa danych!
Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym firmą poza wskazanym powyżej. Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmy ISPL lek. K. Jaglak lub Salon Optyczny Kazimierz Jaglak, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych wiąże się jednak z utratą historii wykonanych zleceń i usług oraz z wygaśnięciem zobowiązań gwarancyjnych.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adresy administratorów z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynki mailowe K.Jaglak@Interia.pl lub kazimierz.jaglak@op.pl

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza

Formularz kontaktowy

IMG_1480